8. A 8. B

 ŠPORT (DEKLICE)

Že šesti teden dela na daljavo. Kako čas beži, kajne? Tokrat je to dobro vsaj zato, ker so pred vrati krepko zaslužene počitnice 🙂

Če bi bili v šoli, bi verjetno že zaključili z meritvami za Športno vzgojni karton. Ali bomo take čisto prave letos sploh izvedli, ne vem, zato da ne gredo čisto mimo in da boste malo potrenirale, če jih bomo, pa vam v priponki pošiljam naloge, ki jih boste imele čas opravljati cel teden.

NAVODILO:

Ta teden boste same opravile prilagojene teste za Športno vzgojni karton. Opise nalog najdete v priponki ŠVK, OŠ Mislinja. Testov je 11, časa da jih opravite pa imate do konca tedna, torej do začetka praznikov. >>>ŠVK, OŠ Mislinja

V isti prilogi je tudi tabela, v katero vpisujete svoje rezultate. Nekateri testi se opravljajo 1x, nekateri 2x – vpišete toliko rezultatov, kot jih zahteva test, torej samo enega ali oba, odvisno od testa (beri navodila ob testu). Skupaj z vašim Dnevnikom aktivnosti 6 (tudi v priponki) mi tabelo pošljete do začetka prvomajskih praznikov, torej najkasneje do 27.4.2020. Skupaj z vašimi Dnevniki športnih aktivnosti jo bom shranila v vašo osebno mapo, ki kaže pregled vašega dela za čas šolanja na daljavo. >>>Dnevnik športnih aktivnosti6

V priponki Motorične ali gibalne sposobnosti pa si še preberite čemu služijo testi in nekaj zanimivosti v zvezi s ŠVK. >>> Motorične ali gibalne spretnosti

Naj vam predpočitniški teden mine lepo.

KEM 8. b

Naslov: Utrjevanje učne snovi       

V petek, 17. 4. ste reševali  naloge za preverjanje znanja. Lahko ste ugotovili, da nekateri zelo dobro znate te vsebine, mnogi pa tudi ne.

Pripravila sem vam dodatne naloge za utrjevanje. Prepišite jih v zvezek in rešite.

 1. Kateri delci imajo enako število vseh elektronov? Obkroži črke pred zapisi delcev.
 • K+
 • Mg
 • Cl
 • Ar
 1. Kakšna kemijska vez je v molekuli AlPO4? Razloži, zakaj.
 2. Nek kemijski element leži v V. skupini in 3. periodi.
 • Napiši simbol iona tega atoma _____________
 • Formula molekule tega elementa ____________
 • Če se poveže z Na, tvori spojino s formulo ____________
 1. Kako se povezujejo ogljikovi atomi med seboj v diamantu?
 1. Napiši urejeno kemijsko enačbo naslednje kemijske reakcije z označenimi agregatnimi stanji snovi.
 • SPAJANJE VODIKA IN KLORA V VODIKOV KLORID (plin)
 1. Uredi kemijski enačbi.

Al (s)      +          Br2 (l)       →                 AlBr3 (s)

C2H4 (g)     +       O2 (g)     →       CO2 (g)   +   H2O (g)

 1. Katera produkta nastaneta vedno pri reakciji alkalijske kovine z vodo?
 1. Neka neznana snov ima nizko temperaturo tališča, se dobro raztaplja v vodi, raztopina pa ne prevaja električnega toka.  Kaj je najverjetneje ta snov?
 • NaBr
 • C12H22O11 (saharoza)
 • O2
 • Grafit

9. Poimenuj rudi(minerala), iz katerih pridobivajo ŽELEZO in ALUMINIJ,

Če imaš kakšno vprašanje, mi ga pošlji na mail.

V pregled mi pošlji samo rešitvi 3. in 8. naloge do četrtka, 23. 4. 2020.

Uspešno utrjevanje ti želim.

 LUM

Likovna naloga: Motivi iz narave

Za to nalogo pojdi v naravo (lahko samo okoli hiše) in poišči zanimiv motiv ali več motivov (cvetovi, drevesa, žuželke, pokrajina in podobno). Lahko fotografiraš motiv in ga potem prerišeš, lahko pa narišeš po direktnem opazovanju. Rišeš s svinčnikom ali barvicami. Čas izdelave risbe sta dve šolski uri.

GUM

Že prejšnjo uro ste vadili body percussion (igranje s svojim telesom). Današnjo uro pa si sami izberite skladbo, ki jo vi radi poslušate in si zraven izmislite gibe. Pesem večkrat vadite, ko boste tekoče znali, se posnemite s telefonom in mi pošljite.

Odlomek skladbe naj bo dolg 1 – 2 minuti. Lahko udarjate kjerkoli po svojem telesu, z rokami, nogami, se premikate levo, desno,…. Idej je ogromno J

GEO

tematika: DELO Z E-UČBENIKOM – MULTINACIONALKE V AMERIKI

PRILOGA >>> KLIK

DKE

Dobimo se na ZOOM srečanju ob 9.00

DKE

Dobimo se na ZOOM srečanju ob 9.00

 MATEMATIKA

1. SKUPINA

Danes se bomo naučili uporabljati Pitagorov izrek v kvadratu.

Cilji:

 • uporabiti Pitagorov izrek v kvadratu,
 • poznati obrazec za izračun diagonale kvadrata,
 • izračunati neznano količino ( a,d, o, p) v kvadratu.
 1. Ura bo potekala preko videokonference ZOOM. Srečanje bo ob uri. Vabilo dobite 5 minut prej. Pripravite si zvezek, učbenik, geotrikotnik, pisala in kalkulator.
 2. V primeru, da bodo težave pri vzpostavitvi srečanja na daljavo, sledi navodilom:
 1. V zvezek napiši naslov: Pitagorov izrek v kvadratu

Glej U str. 184. Nariši skico kvadrata in jo označi. Zapiši še obrazec za obseg in ploščino kvadrata. Prepiši ves zapis, ki je pod kvadratom (izražanje diagonale oz. stranic).

 1. Prepiši in reši U str.185, 186,  rešen primer 3,4.
 2. Reši nalogo U str. 186, nal. 2-b, 6

Rešitve nalog danes ni potrebno pošiljati.

2. SKUPINA

Danes se bomo srečali v živo ob 10.00. Pripravite si zvezek z zapiski in pisalo.

Naučili se bomo uporabiti Pitagorov izrek v pravokotniku.

Udeležba je obvezna. Če bo imel kdo kakršnekoli težave, naj mi sporoči.

3. SKUPINA

 1. Učenci se prijavite na moje srečanje preko aplikacije Zoom, ki ste si jo že namestili. Srečanje bo ob 10.00.
 2. V primeru, da bodo težave pri vzpostavitvi srečanja na daljavo, prilagam tale navodila:
 3. Naslov: Pitagorov izrek v kvadratu.
 4. Poglejte si naslednji video od 35 sekunde do 5 minut 32 sekund. https://youtu.be/Of00zr82k8c?t=35
 5. V zvezke si zapišite, kot piše učiteljica na tablo.
 1. Prepišite in rešite U, str.185, 186/ rešen primer 3 in 4.
 2. U, str. 186/nal. 2a, 4ab. Zahtevnejši primer (če želite): U, str. 186/nal.14.

Rešitve naloge 2a, 4ab (obvezno) , 14 (kdor želi)  ali fotografijo ter morebitna vprašanja pošljite na  lucija.korosec@guest.arnes.si  21.4. 2020 do osmih zvečer.  V polje Zadeva vpišite Ime Priimek 21dn 21.4.2020  (na primer Lucija Strmčnik 21dn 21.4.2020).

SLOVENŠČINA

1. SKUPINA

TEMA: ZLOŽENA POVED

Včeraj si ponovil/a enostavčno poved in stavčne člene. Nihče ni javil, da bi imel pri reševanju težave. Torej ste uspeli narediti.

PREVERI REŠITVE

S starši sem si v nedeljo zvečer ogledal zanimiv film.

S kom sem si ogledal zanimiv film?   predmet v orodniku

Kaj sem si ogledal s starši?    predmet v tožilniku

Sošolke zaradi bolezni tri tedne ni bilo v šolo.

Zakaj sošolke ni bilo v šolo?    prislovno določilo vzroka

Kam ni bilo sošolke?        prislovno določilo kraja

Ob sedmih zjutraj ga je zbudila budilka.

Kdaj me je zbudila budilka?   prislovno določilo časa

 Kdo ali kaj ga je zbudilo ob sedmih zjutraj?  Osebek

Srečala sem ga na poti v trgovino.

Koga sem srečala na poti v trgovino?    predmet v tožilniku

Če si rešil/a prav več kot polovico, ti čestitam.

Delovni zvezek 1. del odpri na strani 70.

Reši 1. nalogo

Ugotovil/a si, da imajo povedi različno število stavkov – toliko kot je glagolov (lahko povedkov), toliko stavkov. EN GLAGOL(POVEDEK) EN STAVEK; DVA GLAGOLA (POVEDKA) DVA STAVKA ……

Reši 2. nalogo na strani 71. Dopolni nepopolno definicijo.

V zvezek (pod jezikovni pouk) napiši naslov VEČSTAVČNA ALI ZLOŽENA POVED.

Prepiši dopolnjeno definicijo v zvezek.

ŽELIM TI USPEŠNO REŠEVANJE.

2. SKUPINA

Tema: Podredno zložena poved

RAZLAGA – ZAPIS V ZVEZEK pod JEZIKOVNI POUK (zgornji NASLOV)

                           Kdaj si bomo ogledali?

Ko bomo imeli čas, si bomo ogledali zanimiv film.       * ko = veznik

      odvisni stavek                          glavni stavek

Ko bomo imeli čas.  ?   ODVISNI STAVEK NE MORE STATI SAM!

Ogledali si bomo zanimiv film.  GLAVNI STAVEK JE LAHKO SAMOSTOJNA POVED.

Poved je sestavljena iz dveh neenakovrednih stavkov, zato je podredno zložena. To je zveza glavnega in vsaj enega odvisnega stavka.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

V DZ 1. del na straneh 72 in 73 reši 1. in 2. nalogo. Nato dopolni 3. nalogo in si tudi to pravilo prepiši v zvezek.

3. SKUPINA

PODREDNO ZLOŽENA POVED

Preberi poved in odgovori na vprašanja.

Ne dajaj glasnih pripomb, ko gledaš film.

Kakšna je zgornja poved – enostavčna ali večstavčna?

Katerega od obeh stavkov lahko zapišeš kot samostojno poved – 1. ali 2.?

 1. stavek: Ne dajaj glasnih pripomb lahko zapišem kot samostojno poved, saj je vsebinsko popoln – imenujemo ga GLAVNI STAVEK.
 2. stavek: Ko gledaš film je vsebinsko nepopoln, zato je odvisen od glavnega stavka – imenujemo ga ODVISNI STAVEK.

Po odvisnih stavkih se sprašujemo z znanimi vprašalnicami; npr. KDAJ ne dajaj glasnih pripomb? KO gledaš film.

Zvezo GLAVNEGA in ODVISNEGA STAVKA imenujemo PODREDNO  ZLOŽENA POVED ali PODREDJE.

DANAŠNJO RAZLAGO NOVE SNOVI SI V CELOTI PREPIŠI V ZVEZEK.

TVZ
(Skupno 114 obiskov, današnjih obiskov 1)