2. A 2. B

ANGLEŠČINA

Tema: Svetlo in temno

           (ponovitev besedišča za barve)

Cilji: utrjevanje naučenega besedišča o vremenskih pojavih

         utrjevanje besedišča za barve

Poslušaj pesmico, ki jo je izbrala sošolka.

Poslušaj pesmico in si poskusi zapomniti vrstni red barv v mavrici.

Ko naslednjič na nebu opaziš mavrico, poimenuj barve, ki jih vidiš.

 • Interaktivna vaja za ponovitev barv: COLOURS

Označi kvadratek in poslušaj izgovorjavo, nato klikni na kvadratek pod ustrezno bravo.

Pomisli na zgodbico.

Prenesi živali na ustrezno barvo in jih poskusi poimenovati. (It’ s a blue dog.)

ANGLEŠČINA

Tema: Vreme in vremenski pojavi

Cilji: utrjevanje naučenega besedišča o vremenskih pojavih

         vprašalnica: How’ s the weather?

besedišče: sunny, rainy, cloudy, snowy,…

 • Pozdravna pesmica:

Zapoj pesmico s katero se v šoli pozdravimo:

1,2,3, 4…10..Hello, Hello, it’ s so nice to say…hello, hello and have a nice day!

Pesmico poslušaj.

 • TABELSKA SLIKA V zvezek si nariši vremenske znake.

Tu je ena izmed idej.

Lahko pa narediš čisto po svoje.

MATEMATIKA

PREVERIM SVOJE ZNANJE

Cilji:

 • Sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 100, vključno s številom 0, brez prehoda.
 • Primerja maso izraženo v kilogramih.
 • Sešteva in odšteva količine enakih enot.
 • Bere podatke zbrane v tabeli.

Naloga:

 • Odpri delovni zvezek za matematiko na strani 24, 25.
 • Danes boš z nalogami v SDZ-ju preveril svoje znanje.
 • Sam natančno preberi navodila in samostojno reši naloge na obeh straneh. Ko rešiš prvo stran, naredi nekaj FIT hitrih stimulacij: teči okoli stola, skači, naredi 5 počepov,…Nato pa z veseljem na drugo stran.

Preden dokončno starši fotografirajo naloge, še enkrat preveri svoje rešitve.

 • Po končanem delu sam ovrednoti svoje znanje. Iz priloge izberi ustreznega čebelčka in ga nalepi.
 • Starši naj ti ne popravljajo nalog, ampak naj jih samo fotografirajo in mi jih pošljejo.
 • Jutri ti bom poslala rešitve nalog in jih boš sam popravil.

SLOVENSKI JEZIK

MALA IN VELIKA PISANA ČRKA D

Cilji:

 • Glas d zapisuje z malo in veliko pisano črko po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.
 • Pri pisanju upošteva in utrjuje smer pisanja, pravilno držo telesa, položaj roke, ki piše in roke, ki ne piše, pravilno držo pisala.
 • Prepiše besede s pisanimi črkami.
 • Bere povedi napisane s pisanimi črkami.

Naloga:

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html si oglej, kako se piše mala in velika pisana črka d. Mala pisana črka b zavzame dve vrstici.

 • Odpri zvezek za opismenjevanje (DZO 2), str. 108, 109 ter vadi male in velike pisane črke d.
 • V zvezek napiši eno vrstico malega pisanega b in eno vrstico velikega pisanega d.
 • Preberi spodnje besede ter povedi in jih prepiši v zvezek.

 • V DZO2 na strani 108 in 109 glasno preberi besede in povedi v zelenem kvadratu (Lilina in Binetova naloga) ter jih s pisanimi črkami prepiši (najmanj 6 besed in 2 povedi).

Zapis iz zvezka fotografiraj in posreduj učiteljici.

SPOZNAVANJE OKOLJA

PONOVIM

Cilji:

 • Ponovi, utrdi in v novih situacijah uporabi pridobljeno znanje.
 • Pozna nekatere onesnaževalce in posledice onesnaženosti vode, zraka in tal.
 • Ve, da jim zdrav način prehranjevanja, telesne vaje in počitek omogočajo rast in razvoj ter da jim pomagajo ohranjati zdravje.
 • Pozna pomen redne nege telesa in razume vzroke dobrega počutja ob redni telesni vadbi.
 • Pozna svoje telo in znajo poimenovati zunanje in notranje dele telesa.

Naloga:

 • Pripravi zeleno in rdečo barvico ali flomaster.
 • Danes boš ponovil snov pri SPO s pomočjo igre Semafor.

Preberi  trditev o obravnavani vsebini. V primeru, da je trditev pravilna, dvigni zeleno barvico; v primeru, da je trditev nepravilna, pa rdečo.

V primeru, da je trditev nepravilna, jo preoblikuj tako, da postane pravilna

 (Če ti branje še dela težave, ti lahko trditve berejo starši ali kdo drug.)

 • TRDITVE:
 1. Odpadke odlagamo v različne zabojnike.
 2. Biološke odpadke odložimo v zabojnik ali na kompost.
 3. Na izletu odvržem odpadke v naravo.
 4. Papir dam v zabojnik za plastiko.
 5. Baterije odložim v zabojnik za kovino.
 6. Zdravila spadajo med nevarne odpadke.
 7. Medtem, ko si ščetkam zobe, zaprem vodo.
 8. Redno si čistim zobe.
 9. Pridno ugašam luči.
 10. Onesnaženost vode ne škodi ribam.
 11. Največji onesnaževalci planeta Zemlje so odpadki, prevozna sredstva, tovarne.
 12. Okostje daje oporo našemu telesu.
 13. Srce, jetra, pljuča so notranji organi človeškega telesa.
 14. Zobozdravnika ne obiskujem redno.
 15. Jem raznoliko hrano.
 16. Pijem malo tekočine.
 17. Torta, jabolčni zavitek, sadna kupa so sladice.
 18. Uživati moramo veliko zelenjave in sadja.
 19. Več časa moram preživeti pred računalnikom, kot se gibati in biti na svežem zraku.
 20. Dnevno zaužijem pet obrokov hrane.
 21. Jesti moram zelo sladko, zelo slano in zelo mastno hrano.
 • Odpri učbenik za SPO na strani 70, si oglej fotografijo in preberi poved.

GLASBENA UMETNOST

GLASBENI SPOMIN

Cilji:

 • Smiselno izbira sliko glasbila in zvok glasbila.

Naloga:

 • Ob pomoči staršev poišči na spletu glasbene puzzle.

https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/music/puzzles/memory_instruments_sounds.htm?language=slovenian&linkback=../../../education/music/index.htmž

Iščeš par: zvok glasbila (puzzla s trikotnikom) in fotografija glasbila. Veliko veselja ti želim pri iskanju parov. Ti je uspelo najti vse pare?

 

 

(Skupno 202 obiskov, današnjih obiskov 1)