3. A 3. B

ANGLEŠČINA

Tema: Kašno je danes vreme?

Cilji: ponovitev besedišča: vreme, letni časi

Poslušaj pesmico o vremenu.

Poslušaj pesmico o letnih časih.

  • TABELSKI ZAPIS

V zvezek si nariši spodnjo tabelsko sliko. Zgornje besedice zapiši pod ustrezno slikico.

Pomagaj si s PREVAJALNIKOM besed

WEATHER (VREME)

  • Interaktivna vaja: WEATHER
  • Stran v zvezku poslikaj in pošlji.

ANGLEŠČINA

Tema: Vreme (utrjevanje znanja)

Cilji: ponovitev besedišča: vreme, letni časi

Izberi si plesalca in posnemaj njegovo gibanje.

Poslušaj pesmico o letnih časih.

  • TABELSKI ZAPIS

V zvezek si nariši spodnjo tabelsko sliko.

1 YEAR   =   4 SEASONS

Stran v zvezku poslikaj in pošlji.

 

SPO

Človeško telo

 Poglej si posnetek in zraven opravljaj  omenjene dejavnosti.

https://youtu.be/L03xqvHucn8

Prepiši v zvezek besedilo iz predstavitve, ki je dodana k današnjemu delu pri SPO.

Človeško_telo_prepis

MAT

Seštevam stotice

Odpri priponko Seštevam do 1000 in hkrati SDZ 3 na strani 27. >>> Seštevam do 1000 (stotice)

Sledi navodilom v priponki in sproti rešuj naloge v SDZ.

 Če imaš čas, prepiši in reši še nalogo na zadnji strani predstavitve.

ŠPO

Osnove odbojke

 V ponedeljek si se seznanil/-a z odbojko. Danes boš z delom nadaljeval/-a.

  1. Najprej se ogrej – saj veš: od glave do pet.
  2. Pripravi žogo in izvedi naslednje vaje – vsako izvedi 10-krat.

https://www.youtube.com/watch?v=yzxm8stsEqc&feature=youtu.be

Ponovi zgornji odboj, ki si se ga naučil v  od ponedeljek.

SLJ 

Čemu moramo piti vodo – branje in razčlenjevanje neumetnostnega besedila

Odpri SDZ 2 na str. 62. Trikrat preberi besedilo (dvakrat glasno in enkrat tiho), nato reši 1. nalogo na str. 63.

V zvezek napiši naslov ČEMU MORAMO PITI VODO ter vse povedi iz prve naloge prepiši.

(Skupno 171 obiskov, današnjih obiskov 1)