4. A 4. B

ŠPORT

Gimnastične vaje (s plastenko)

Učenec razvija vzdržljivost, moč, ravnotežje in izboljšuje svojo gibalno učinkovitost.

 1. Danes boš lahko opravil/a svojo uro športa kar v svoji sobi, v dnevni sobi, na balkonu ali terasi.
 2. Potrebuješ le udobna oblačila in veliko plastenko. Če želiš, da so vaje malce težje, v plastenko nalij nekaj vode.
 3. Če se vaja izvaja v dve smeri oziroma z eno roko ali nogo, ponovi to tudi v drugo smer oziroma z drugo roko ali nogo.
 4. Vsako vajo ponovi 7x.

 

 ŠPORT

Vaje s plastenko

Učenec:

 • razvija naravne oblike gibanja. Izboljšuje svojo gibalno učinkovitost.

TE VAJE LAHKO OPRAVIŠ KATERIKOLI DAN MED POČITNICAMI!

 1. Vadiš lahko v svoji sobi, v dnevni sobi, na balkonu ali terasi.
 2. Potrebuješ le udobna oblačila in plastenko.
 3. V plastenko natoči vodo.
 4. Po vsaki opravljeni nalogi naredi požirek iz plastenke. (Vnašanje tekočine v telo je nujno.)
 5. Če se vaja izvaja v dve smeri oziroma z eno roko ali nogo, ponovi to tudi v drugo smer oziroma z drugo roko ali nogo.

Pri zadnjih vajah, ko boš že utrujen, bo plastenka lažja, zato tudi vaje manj naporne.

SLOVENŠČINA

Učenec bere, razume in vrednoti neuradni telefonski pogovor. Dopolnjuje pogovor z ustreznimi povedmi. Pozna pravila vljudnega pogovarjanja po telefonu.

Kako se pogovarjamo po telefonu?

 1. Zagotovo se večkrat pogovarjaš po telefonu. Razmisli:
 • Koga največkrat pokličeš?
 • Ali imaš svoj prenosni telefon?
 • Ga potrebuješ?
 • Kakšen dogovor imate s starši glede telefoniranja?
 • Kako začneš pogovor? Se je treba najprej predstaviti?
 • Si vljuden pri pogovarjanju po telefonu?
 • Kako se posloviš ob zaključku pogovora?
 • Se pogovarjaš v knjižnem ali pogovornem jeziku?
 1. V DZ za SLJ, str. 97 si preberi telefonski pogovor med Nežo in Filipom.
 1. Na kratko odgovori na vprašanja pod njunim pogovorom.
 1. V DZ na straneh 98 in 99 reši še in 5. nalogo. Pazi na natančen prepis povedi v oblačke.
 1. Sedaj vstavi le še dve besedi v besedilu na rumenem polju – DZ, str. 101.

MATEMATIKA

Merimo čas – naloge

Učenci:

 • Ocenijo in merijo količine za čas s standardnimi enotami.
 • Spoznajo standardne merske enote za čas (s, min, h, dan, teden, mesec, leto).
 • uporabijo računske operacije pri reševanju besedilnih nalog.
 • Rešijo problem, ki zahteva zbiranje in urejanje podatkov, njihovo predstavitev ter branje in interpretacijo.
 • Izpolnijo tabele.
 • Primerjajo (istoimenske, enoimenske) količine in računajo z njimi.
 1. Reši naloge na MOJI MATEMATIKI

Št. naloge 1483 in 1484.

MATEMATIKA

Učenec pisno deli z enomestnim številom brez in z ostankom.

Utrjujemo

1.Danes boš ponavljal-a pisno deljenje.

2.Pripravi si  DZ, 4. del in ošiljen svinčnik. Rešuj počasi.

3.Reši Nalogo v DZ – 4. del, stran 82 – spodaj.

4.Pošlji mi fotografijo tvojih rešitev, da pregledam, ali računaš prav.

SLOVENŠČINA

Kako pišemo opravičilo in kaj vse napišemo v njem?

Učenci:

 • Razmišljajo o svojih izkušnjah s pisnim izrekanjem opravičila.
 • Berejo, razumejo in povzemajo neuradno zasebno opravičilo.
 • Pišejo neuradno zasebno opravičilo.
 • Upoštevajo okoliščine in načela pisanja opravičila.
 • So kritični do svojega ravnanja in sporazumevanja ter do ravnanja in sporazumevanja drugih ljudi.
 • Utemeljujejo svoje mnenje.
 • Razvijajo digitalno pismenost – oblikujejo besedilo z računalnikom in si elektronsko dopisujejo.
 • Izpolnijo pisemsko ovojnico.
 1. Reši SDZ 2 str.92/2 in 93/3.
 1. Nadaljuj zapis v zvezku pod naslovom OPRAVIČILO

Tabelska slika:

 • Pisno opravičilo ima pet delov
 • kraj in datum,
 • nagovor,
 • vsebino,
 • pozdrav in
 • podpis
 1. Reši SDZ 2 stran 95.
 1. V Wordov dokument napiši opravičilo, ker te zaradi bolezni ni bilo v šoli. Pošlji mi ga.

DRUŽBA

Učenec se seznani z načinom dela. Zna izdelati in kronološko prikazati dogodke iz preteklosti na preprostem časovnem traku.

Raziskujem preteklost – navodila za delo (priprava na ocenjevanje)

 1. Najprej navodila za tvojo mini raziskovalno nalogo.
 1. Lahko pišeš na liste ali v zvezek z nalivnikom, lahko pa v Wordov dokument na računalnik.

Tvoja mini raziskava mora vsebovati:

 1. Naslovno stran, na kateri napišeš:
 • ime osnovne šole,
 • vrsta naloge (MINI RAZISKAVA)
 • naslov (npr. TELEFON OD PRETEKLOSTI DO DANES)
 • ime in priimek ter razred,
 • kraj in datum (naj bosta ločena z vejico)
 1. Uvodna stran

V nekaj povedih napišeš, kaj si o tem predmetu že vedel, kaj si si želel izvedeti in zakaj si ga izbral. Lahko tudi, kako si se lotil dela in kako je seminarska naloga nastajala.

 1. Glavni del

Pomagaj si s pomembnimi podatki, ki si jih že izpisal.

Natančno opiši svoj izbrani predmet: začetki, spremembe skozi čas, predmet danes in v prihodnosti.

Piši v odstavkih.

             Lahko vključiš tudi slike, risbe, tabele, grafe,…

 1. Zaključek

Napiši, kaj si se novega naučil in kako si se počutil kot mladi raziskovalec, kaj ti je dobro uspelo, kje si imel težave.

Na dnu zadnje strani navedi vse vire, ki si jih uporabljal (npr. naslove knjig, spletno stran, ustne vire – ljudje, ki so ti kaj povedali, vire fotografij …)

Svojo mini raziskavo mi pošlji do 13. 5. 2020, ko jo bom ocenila. Uspešen/ uspešna boš, ko:

 • bo izbrani predmet opisan kronološko – od začetkov do danes in še v prihodnosti (tvoja predvidevanja);
 • bo tvoja mini raziskava imela ustrezno obliko (naslovna stran, uvodna stran, glavni del, zaključek);
 • bo napisano s tvojimi povedmi (ne bo dobesedno prepisano iz spleta, knjig);
 • bodo navedeni vsi viri;
 • bo naloga pravočasno oddana (do 13.5.2020).

Do tedaj za DRUŽBO ne boš dobival-a drugih zadolžitev, lahko pa se kadarkoli posvetuješ z mano.

DRUŽBA

Raziskujem preteklost – navodila za delo (priprava na ocenjevanje)

Učenci:

 • Seznanijo se z načinom dela.
 • Znajo izdelati in kronološko prikazati dogodke iz preteklosti na preprostem časovnem zaporedju.
 1. Najprej nekaj tehničnih navodil za tvojo mini raziskovalno nalogo.
 1. Oddal-a jo boš v obliki seminarske naloge.

Mini raziskava mora vsebovati:

 1. Naslovno stran, na kateri napišeš
 • ime osnovne šole,
 • vrsta naloge
 • naslov (lahko tudi podnaslov),
 • ime in priimek ter razred,
 • kraj in datum.
 1. Uvodna stran

V nekaj povedih napišeš, kaj o tem predmetu si že vedel, kaj si si želel izvedeti in zakaj si ga izbral. Lahko tudi, kako si se lotil dela in kako je seminarska naloga nastajala.

 1. Glavni del

Lahko je na več straneh. Ne pozabi na odstavke. Lahko imaš podnaslove.

Natančno opišeš razvoj izbranega predmeta.

Ne prepisuj dobesedno iz knjig ali spleta.

Paziš, da si spremembe kronološko sledijo, to je, da opisuješ najprej najstarejšo podobo tega predmeta in čisto na koncu današnjo obliko in nato prihodnost.

Sem lahko vključiš tudi slike, risbe, tabele, grafe,…

 1. Zaključek

V povzetku zelo na kratko napiši, kaj si se pri svojem raziskovanju novega naučil in kako si se počutil kot mlad raziskovalec.

Na dnu zadnje strani navedeš vse vire, ki si jih uporabljal (n.pr. naslove knjig; spletno stran;  ljudi, ki so ti kaj povedali;…)

Seminarsko nalogo oddaj do 13. 5. 2020. Do tedaj za DRUŽBO ne boš dobival-a drugih zadolžitev, lahko pa se kadarkoli posvetuješ z mano.

ŠPORT (NIP)

Ob koncu naše jutrišnje ure (lahko seveda že med njo 😉 ) boste z mislimi že vsaj malo pri počitnicah. Jupijej, kajne? Te bodo res pošteno zaslužene. In da delo pred njimi ne bo preveč naporno, temveč predvsem zabavno, je vaša naloga za jutri, da si postavite čisto pravo Lasersko mrežo in opravite trening za tatove čokolad 😉 Malo se hecam, ampak bo pa zabavno, obljubim.

NAVODILO za postavitev vaše “laserske mreže”:

Za aktivnost potrebujete le daljšo vrvico ali volno, lahko tudi elastiko, ki jo zavežete okrog stolov, miz, omar ali zunaj okoli dreves, grmov… Če mama ne bo gledala preveč grdo 😉 , lahko vrvico pritrdite na steno tudi s pomočjo kakšnega lepilnega traka. Skratka, sistem je “znajdi se” 🙂 Gostoto mreže prilagajate po želji oziroma zahtevnosti, ki jo želite za svojo lasersko mrežo. 

Ko bo mreža postavljena, je vaša naloga, da jo poskušate preplezati najbolj spretno kar se da, brez da bi se dotaknili vrvice. Če naredite napako, pri igri pa vas je več, odstopite mesto tistemu za vami, vi pa začnete od začetka, ko ste spet na vrsti. Ker je možnih poti vedno več, si za nov poskus ob napaki pač poskusite izbrati boljšo pot. Vrvico lahko preplezate, preskočite, zlezete pod njo… Tudi tu smo pri “znajdi se” 🙂 Za večjo motivacijo predlagam, da si na drugi strani mreže pripravite kakšen strogo varovani “sef”, v katerem vas bo čakalo sadje ali pa mmm, kakšna dobra čokoladica 🙂 Pojeste jo lahko seveda le, če ste bili tat, ki mu je uspelo lasersko mrežo premagati brez dotika 🙂 

V priponki je slikica primera, da boste dobili kakšno idejo ali navdih, jaz pa vam želim uspešno postavljanje mreže in obilo zabave ob premagovanju “žarkov”. Ker je vreme spet povsem primerno za aktivnosti zunaj, bo še bolje, če svojo mrežo postavite na prostem. In tokrat (ker so potem itak počitnice, pa boste imeli mir pred menoj) prvič (ojej) NALOGA:

 • ko bo vaša laserska mreža postavljena, poprosite koga, da vas fotografira pri opravljanju naloge
 • fotografijo mi do konca tedna pošljete na moj mail

Ni prehudo, kajne?

P.s.

Tisti, ki ste nalogo mogoče že opravljali s sestro, jo lahko zdaj izzovete, da poskusi premagati žarke v vaši laserski mreži. Saj veste, da je potem treba narediti takšno eeekstra težko, kajne? 😉 Pa naj vas potem še fotografira in ste rešili vse 🙂 

Imejte lep preostanek tedna in 3x “hura” za počitnice!

Učiteljica Petra

NEMŠČINA (NIP)

Danes boš ponovil/a vse, kar si se naučil/a pri nemščini, od kar si doma.

Ponavljanje in utrjevanje bo ustno. Če imaš možnost, naj te kdo sprašuje.

Ta list si natisni in prilepi v zvezek. Če te možnosti nimaš, si v zvezek prepiši.

PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE:

– poimenuj vsaj 5 igrač (ne pozabi na člen)
– poimenuj vsaj 6 šolskih potrebščin (ne pozabi na člen)
– poimenuj vsaj 7 domačih živali (ne pozabi na člen)
– opiši vsaj 3 živali z različnim členom (der, die, das) v treh povedih
– poimenuj vsaj 5 besed, ki si jih spoznal/a pri veliki noči
– kako voščimo veliko noč?

Danes mi ne rabiš ničesar pošiljati. Zaupam vate, da boš ponovil/a in se naučil/a, kar je zgoraj napisano.

(Skupno 132 obiskov, današnjih obiskov 1)