2. A 2. B

SLOVENSKI JEZIK

Pravljica: ŠIVILJA IN ŠKARJICE

Cilji:

 • Poslušaj pravljico.
 • Prepoznava prvine pravljice: formalni začetek in konec, preteklik, za pravljico značilni pripovedni ton, značilne književne osebe, čudeže in pravljično dogajanje.
 • Prepoznava dobre in slabe književne osebe in pove, zakaj se jim zdijo take.
 • Razvija sposobnost razumevanja motivov za ravnanje književnih oseb.
 • Zaznava vlogo čudežnih predmetov in čudežnih besed v pravljičnem dogajanju.
 • Obnavlja besedilo tako, kot ga sliši.

Naloga:

 • Poslušaj pravljico Šivilja in škarjice.

POVEZAVA

Pogovor:

 • Katere književne osebe si srečal v pravljici?
 • Kateri sta glavni književni osebi?
 • Kakšna je Bogdanka?
 • Kakšna je grajska gospa?
 • Kako se v pravljičnem dogajanju kaže, da je Bogdanka dobra književna oseba?
 • Kako se v pravljičnem dogajanju kaže, da je grajska gospa slaba književna oseba?
 • Ob posnetku ponovi značilnosti pravljice:

https://www.youtube.com/watch?v=CnwtgpJS0hQ

 • Katere značilnosti pravljice si zasledil v pravljici Šivilja in škarjice?
 • V zvezek napiši naslov pravljice in napiši 5 povedi o vsebini pravljice. Piši z malimi tiskanimi črkami. Pazi na veliko začetnico in estetski zapis. 

Zapisane povedi posreduj učiteljici.

SLOVENSKI JEZIK

Pravljica: ŠIVILJA IN ŠKARJICE

Cilji:

 • Poslušaj pravljico.
 • Prepoznava prvine pravljice: formalni začetek in konec, preteklik, za pravljico značilni pripovedni ton, značilne književne osebe, čudeže in pravljično dogajanje.
 • Prepoznava dobre in slabe književne osebe in pove, zakaj se jim zdijo take.
 • Razvija sposobnost razumevanja motivov za ravnanje književnih oseb.
 • Zaznava vlogo čudežnih predmetov in čudežnih besed v pravljičnem dogajanju.
 • Obnavlja besedilo tako, kot ga sliši.

Naloga:

 • Poslušaj pravljico Šivilja in škarjice.

POVEZAVA

 • Katere književne osebe si srečal v pravljici?
 • Kateri sta glavni književni osebi?
 • Kakšna je Bogdanka?
 • Kakšna je grajska gospa?
 • Kako se v pravljičnem dogajanju kaže, da je Bogdanka dobra književna oseba?
 • Kako se v pravljičnem dogajanju kaže, da je grajska gospa slaba književna oseba?
 • Katere značilnosti pravljice si zasledil v pravljici Šivilja in škarjice?
 • V zvezek napiši naslov pravljice in napiši 5 povedi o vsebini pravljice. Piši z malimi tiskanimi črkami. Pazi na veliko začetnico in estetski zapis.

Zapisane povedi posreduj učiteljici.

 

MATEMATIKA

RAČUNAM DO 100

Cilji:

 • Sešteva in odšteva v obsegu do 100, vključno s številom 0, brez prehoda.
 • Uporablja računske operacije pri reševanju problemov.

Naloga:

 • Reši naloge v SDZ3, stran 28 in 29.

MATEMATIKA

RAČUNAM DO 100

Cilji:

 • Sešteva in odšteva v obsegu do 100, vključno s številom 0, brez prehoda.
 • Uporablja računske operacije pri reševanju problemov.

Naloga:

 • Reši naloge v SDZ3, stran 28 in 29.

ŠPORT

PODAJA ŽOGE Z NOGO

Cilji:

 • Razvija osnovno motoriko.
 • Razvija koordinacijo oko-noga.
 • Razvija spretnost pri vodenju in ustavljanju žoge z nogo.
 • Vadi tehniko brcanja žoge z notranjim delom stopala.
 • Razvija dobre medsebojne odnose.

Naloga:

Vodi žogo z nogo na različne načine – z zunanjim in notranjim delom stopala, po različnih poteh, npr. v krogu, cikcak, uči se zaustavljati žogo.

– Cikcak

Vodi žogo okrog različnih ovir.

– Brcanje žoge v zid

Brcni žogo v steno in jo potem skušaj z nogo zaustaviti. Brcaj z notranjim delom stopala. Postopoma povečuj razdaljo.

– Podaja žoge v paru

Žogo si  podajata z notranjim delom stopala. Postopoma povečujeta medsebojno razdaljo.

 

ŠPORT

PODAJA ŽOGE Z NOGO

Cilji:

 • Razvija osnovno motoriko.
 • Razvija koordinacijo oko-noga.
 • Razvija spretnost pri vodenju in ustavljanju žoge z nogo.
 • Vadi tehniko brcanja žoge z notranjim delom stopala.
 • Razvija dobre medsebojne odnose.

Naloga:

Vodi žogo z nogo na različne načine – z zunanjim in notranjim delom stopala, po različnih poteh, npr. v krogu, cikcak, uči se zaustavljati žogo.

– Cikcak

Vodi žogo okrog različnih ovir.

– Brcanje žoge v zid

Brcni žogo v steno in jo potem skušaj z nogo zaustaviti. Brcaj z notranjim delom stopala. Postopoma povečuj razdaljo.

– Podaja žoge v paru

Žogo si  podajata z notranjim delom stopala. Postopoma povečujeta medsebojno razdaljo.

 

 

(Skupno 100 obiskov, današnjih obiskov 1)