6. A 6. B

 ŠPORT

DEKLICE

Da po dnevih počitniškega ugodja ne bo pretežko spet začeti z delom, vam za prvo uro v novem tednu dajem možnost, da si za uro ŠPO gibalno aktivnost izberete same. Izbirate lahko med igrami, ki sem vam jih pošiljala v preteklih tednih (gumitvist, ristanc, Kače in lestve, Človek ne jezi se, Laserski žarki..), lahko ponovite koreografijo plesa ali pa si izberete aktivnost v naravi. Pogoj pa je:

 • da vaša aktivnost traja vsaj eno šolsko uro in
 • da je ne pozabite vpisati v tabelo za prihajajoči teden (Dnevnik športnih aktivnosti 7, ki ga imate v priponki). >>> KLIK

Tudi v prihodnje bom vaše delo spremljala preko tabel, ki mi jih pošiljate. Večkrat sem že omenila in vas opozorila, da bodo vaše aktivnosti del zaključne ocene pri predmetu ŠPO, zato prosim ne pozabljajte na pošiljanje tabel in predvsem na to, da vanje vpisujete naloge za vaš pouk. Kar naredite dodatno, je seveda samo plus, predvsem za vaše dobro počutje in zdravje. Torej, tabele preteklih tednov so pregledane (vaše aktivnosti ali ste tabele redno pošiljale, opravljale naloge za ŠPO…), vi pa poskrbite, da bo vaše delo uspešno tudi v prihodnje. Konec koncev je, bolj kot vse ostalo, najpomembnejše, da z gibanjem skrbite za to, da se počutite dobro, ostajate zdrave in posledično lažje opravljate vse zadolžitve. Korajžno novim izzivom naproti, prav?

DEČKI

Za ta teden sem vam za ure športa pripravil izziv. Poskušali se boste naučiti žongliranja s tremi žogicami. Če nimate žogic si jih lahko naredite iz papirja, ali pa uporabite približno enako velika jabolka. Da vam bo lažje, vam pošiljam filmček v katerem je prikazan postopek učenja žongliranja. Upam, da se vam v tem tednu uspe to naučiti. Napišite, kako vam je šlo od rok. Lp Dragan

SLOVENŠČINA

TEMA: GLAGOLSKA OSEBA

V prejšnji uri si ugotovil/a, da lahko glagole spregamo – pri tem se mu spreminja oblika v osebi in številu.

Preveri, če si pravilno rešil 14. nalogo.

Rešitev: Glagoli pišem, pišeš in piše so v ednini, in sicer je pišem v obliki za 1. osebo, pišeš v obliki za 2. osebo, piše pa v obliki za 3. osebo. Glagola piševa in pišeta sta v dvojini, glagoli pišemo, pišete in pišejo pa v množini. Glagolu lahko spreminjamo obliko, in sicer v osebi (npr. pišem, pišeš) in v številu (npr. pišem, piševa). To spreminjanje oblike imenujemo spreganje.

Kako spregam glagol pisati v sedanjiku.

      OSEBA                                        ŠTEVILO

EDNINA  DVOJINA MNOŽINA
    1. OSEBA  pišem  (jaz)   piševa  (midva) pišemo   (mi)
    2. OSEBA  pišeš    (ti)   pišeta    (vidva) pišete      (vi)
    3. OSEBA  piše      (on)   pišeta    (onadva) pišejo      (oni)

Tabelo prepiši v zvezek.

V zvezek še spregaj  glagola brati in gledati.

 Če boš imel težave pri reševanju, me vprašaj.

 TJA

Utrjevanje

Nalogo si lahko prepišeš v zvezek, jo rešiš, poslikaš in pošlješ v pregled. Lahko jo pa rešuješ v Wordovem dokumentu, ki si ga prejel po mailu in mi ga pošlješ v pregled.

Pri vsaki iztočnici zapiši 3 stvari po angleško. Prvi primer je že dan.

Name: Date:

NAME 3 THINGS…

1 … that make you happy: a good book, a snowy day, a game of cards

2 … you can’t buy with money:

3 … you are afraid of:

4 … you like about you:

5 … you like about English:

6 … to annoy a teacher:

7 … your parents would never allow you to do:

8 … you hate about others:

9 … you can do in winter:

10 … you would like to get for your birthday:

11 … you would never do:

12 … that are yellow:

13 … that end in y:

14 … that need electricity:

15 … you can wear in summer:

16 … that often happen on 31 December:

17 … you need for studying:

18 … to do before you go to bed:

19… that are healthy:

20 … that make you sad:

 TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA – 2. SKUPINA

VRSTE LESA

Kar nekaj učencev vas je že ustvarilo izdelek za oceno. Nisem odgovarjala vsakemu posebej, saj bom ocenjevala izdelke takrat, ko boste vsi zaključili. Zadnji rok za pravočasno oddajo izdelka je 12.5.

Kdor je izdelek že dokončal, pa naj si pogleda naslednji spletni strani:

http://www2.arnes.si/~evelik1/les/iglavci.htm

http://www2.arnes.si/~evelik1/les/listavci.htm

Nato pa rešite  kviz. Kviz preverja, koliko poznate posamezne vrste lesa. Kviz ponavljajte tolikokrat, da boste imeli pravilne vse odgovore.

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1xesqdcwe7oi

Vaša naloga je, da v zvezek za TIT narišete tisto drevo, ki vam je bilo od vseh najmanj poznano (zvezka ni potrebno fotografirati ali  pošiljati odgovora na moj mail).

 SLJ

SPREGANJE GLAGOLA

 Včeraj si v zvezek napisal dopolnjeno definicijo, danes pa preveri, če si jo zapisal pravilno:

Glagoli pišem, pišeš in piše so v ednini, in sicer je pišem v obliki za 1. osebo, pišeš v obliki za 2. osebo, piše pa v obliki za 3. osebo.

Glagola piševa in pišeta sta v dvojini, glagoli pišemo, pišete in pišejo pa v množini.

Glagolu lahko spreminjamo obliko, in sicer v osebi (npr. pišem, pišeš) in v številu (npr. pišem, piševa). To spreminjanje oblike imenujemo SPREGANJE.

V zvezek napiši naslov SPREGANJE GLAGOLA.

V naslednjih nalogah boš glagolom spreminjal obliko glede na osebo in število – glagole boš spregal.

ZGLED:

OSEBA/ŠTEVILO ednina dvojina množina
prva (jaz) berem (midva/midve) bereva (mi/me) beremo
druga (ti) bereš (vidva/vidve) bereta (vi/ve) berete
tretja (on/ona) bere (onadva/onidve) bereta (oni/one) berjo

 

Zgornjo tabelo v celoti prepiši v zvezek. 

 1. Po ZGLEDU spregaj še naslednja glagola: pišem, tečem – v tabelo ti ni treba pisati osebnih zaimkov, ki so v oklepaju.
 1. Primerjaj obliko glagolov, napisanih v tabeli, in podčrtaj tisti njihov del, ki se spreminja.

Kako imenujemo ta del glagola?

 1. a) Začetnica.
 2. b) Končnica.
 3. c) Osnova.
 1. nalogo v celoti prepiši v zvezek in jo reši.

NARAVOSLOVJE

Plodovi – utrjevanje

 • Za ponovitev preberi spodnji tekst.
 • Po oprašitvi in oploditvi se iz cveta začne razvijati plod, bolj natančno iz plodnice. Iz semenske zasnove se razvije seme, iz stene plodnice pa osemenje.

Seme in osemenje skupaj tvorita plod.

Venčni, čašni listi, prašniki in vrat pestiča odmrejo (glej sliko spodaj). 

Seme vedno najdemo znotraj plodu, saj ga plod ščiti.

Nekateri plodovi so sočni, barviti ali pa dišijo, da jih zaužijejo živali, ki na ta način razširijo seme.

Druga semena so lahka, imajo krilca, dlačice, da jih raznaša veter (na primer regrat, javor, gaber, lipa). Nekatere plodove pa raznaša voda (na primer kokosov oreh).

 • Sedaj reši učni list v prilogi. Rešitve dobiš naslednjič. V sredo se vidimo na videokonferenci. >>> plodovi_ucni list

 LUM

Likovna naloga: Ornament in simetrično ravnovesje

Beseda ornament izhaja iz latinske besede ornare in pomeni okrasitev. Ornament je torej okrasek. Za ornament je značilna stilizacija. To pomeni, da neko podobo iz stvarnega sveta narišemo zelo poenostavljeno. Ne rišemo podrobnosti, ampak upodobimo samo glavne značilnosti. To boš videl/a pri risanju nageljnovega cveta. Simetrično ravnovesje pa pomeni, da je likovno delo upodobljeno tako, da sta obe polovici (leva in desna ali zgornja in spodnja) enaki ali podobni.

V tej likovni nalogi najprej nariši navpično črto po sredini lista. Nato levo in desno od nje simetrično narišeš razne vijugaste črte različnih debelin, ki izhajajo iz črte, ki je narisana na sredini, in so med seboj povezane. Na te črte simetrično narišeš cvetove naglja različnih velikosti. Nariši jih deset ali več na  vsako polovico. Cvetovi naj bodo podobni kot je cvet na spodnji risbi. Cvetovi naj bodo simetrično upodobljeni na levi in desni strani lista ter obrnjeni v razne smeri. Uporabi čim več domišljije pri oblikovanju te risbe ( za ozadje dodaš še kakšne oblike, črte, točke in podobno). Cvetove lahko pobarvaš s svinčnikom ali barvicami ali flomastri. Model za risanje cveta si poglej na spodnji risbi kakor tudi primer razporeditve črt na eni polovici.

Čas izdelave so štiri šolske ure. Fotografijo izdelka mi pošlji do 29.5.2020 na elektronski naslov: milan.bajzelj@guest.arnes.si      

 MATEMATIKA

1. SKUPINA

NAVODILA >>> KLIK

2. SKUPINA

NAVODILA >>> KLIK

3. SKUPINA

NAVODILA >>> KLIK

4. SKUPINA

NAVODILA >>> KLIK

NEMŠČINA (NIP)

Sedaj znaš pravilno spregati glagol za osebo ICH in osebo ER/SIE. Tako boš lahko opisal/a svoj dan ali dan nekoga drugega.

Poglej si spodnja posnetka, kjer je prikazan in opisan potek dneva:

https://www.youtube.com/watch?v=CXGmu-i9dZU 
https://www.youtube.com/watch?v=dinw9BEUtr4

Danes ne rabiš ničesar pisati. Samo poglej oba posnetka večkrat.

 

 

(Skupno 142 obiskov, današnjih obiskov 1)