7. A 7. B

 TJA

Poklici

1) Two minutes game: Odpri zvezek, napiši naslov JOBS. Nastavi štoparico na 2 minuti in v tem času zapiši čimveč poklicev, ki jih znaš poimenovati po angleško. Koliko si jih zapisal?

2) Pojdi na: https://www.youtube.com/watch?v=DGlkG4QDeSA. Oglej si video (3: 59).

3) V zvezek dopiši poklice iz videa (samo tiste, ki jih prej nisi naštel).

4) Odpri U/ 58, nal. 1 in si oglej besede v kvadratku. Dopiši poklice, ki jih še nimaš v zvezku. Če katerega ne poznaš, preveri pomen v slovarju.

5) V zvezek prepiši spodnjo tabelo in jo dopolni.

jobs What do the do? Where do they work?
A doctor They help people who are ill or injured. They work in a hospital or at a doctor’s office.
A hairdresser
An actor
A  waiter
An inventor
A zookeeper
A chef
A fire fighter
A builder

6) Reši nalogi 1 in 2 v DZ/48.

SLOVENŠČINA

TEMA: POGAJALNI POGOVOR (ogled posnetka)

Delovni zvezek 2. del odpri na strani 8. 8. naloga pravi, da si oglej posneti pogovor. Posneti pogovor poslušaš s pomočjo interaktivnega učbenika www.iRokus.si , v katerega vstopaš s svojim mailim in geslom, med gradivi poišči Slovenščina za vsak dan 7 – IZDAJA S PLUSOM – Samostojni delovni zvezek 2. del. Odpri 8. stran in pod 8. nalogo poslušaj posnetek.

Nato reši 9. in 10. nalogo, ki se navezujeta na poslušano besedilo.

Na 9. strani reši 11. nalogo, v kateri boš dopolnil/a nepopolno besedilo. Ko besedilo dopolniš, ga prepiši v zvezek.

Želim ti uspešno reševanje. Če imaš težave pri iskanju interaktivnega učbenika, me vprašaj.

 SLJ

Tema: Poprava preverjanja

Dobro preglej svoje popravljeno preverjanje. V zvezek pravilno prepiši tiste naloge, ki si jih rešil narobe.

NARAVOSLOVJE

Analiza preverjanja

Utrjevanje znanja

  • Ob 11.00 se dobimo preko videokonference Zoom.

Analizirali bomo preverjanje ter utrjevali snov.

 MATEMATIKA

Danes boste računali obsege in ploščine trikotnikov.

Najprej ponovite, kar ste se o obsegu in ploščini trikotnika že naučili pred počitnicami. Ponovite obrazce za računanje obsega in ploščine.

V prilogi imate tri naloge in tudi njihove rešitve, če jih ne boste uspeli rešiti sami. Naloge in rešitve zapišite v zvezke. >>> o_p_trikotnika_primeri o_p_trikotnik_reseni_primeri

Samostojno reši naloge:

1. Dan je trikotnik s stranicami a = 5 cm, b = 6 cm in c = 4,5 cm.

a) Trikotnik nariši.

b) Izmeri manjkajoči podatek ter trikotniku izračunaj obseg in ploščino.

2. V učbeniku na strani 165 reši nalogo 2a

3. V učbeniku na strani 165 izberi eno izmed nalog 3a ali 3b in jo reši.

Jutri (v sredo) se bomo dobili v živo preko videokonference (ZOOM) , kjer se bomo dogovorili o načinu in terminu ocenjevanja, ki ga moramo izvesti.  Za  7. a je termin ob 9.00, za 7. b pa ob 9.50. Podatke za ZOOM vam bom še poslala. 

 MATEMATIKA

Danes boste računali obsege in ploščine trikotnikov.

Najprej ponovite, kar ste se o obsegu in ploščini trikotnika že naučili pred počitnicami. Ponovite obrazce za računanje obsega in ploščine.

V prilogi imate tri naloge in tudi njihove rešitve, če jih ne boste uspeli rešiti sami. Naloge in rešitve zapišite v zvezke. >>> o_p_trikotnika_primeri   o_p_trikotnik_reseni_primeri

Samostojno reši naloge:

1. Dan je trikotnik s stranicami a = 5 cm, b = 6 cm in c = 4,5 cm.

a) Trikotnik nariši.

b) Izmeri manjkajoči podatek ter trikotniku izračunaj obseg in ploščino.

2. V učbeniku na strani 165 reši nalogo 2a

3. V učbeniku na strani 165 izberi eno izmed nalog 3a ali 3b in jo reši.

Jutri (v sredo) se bomo dobili v živo preko videokonference (ZOOM) , kjer se bomo dogovorili o načinu in terminu ocenjevanja, ki ga moramo izvesti.  Za  7. a je termin ob 9.00, za 7. b pa ob 9.50. Podatke za ZOOM vam bom še poslala. 

 LUM

Likovna naloga: Inicialka

Beseda inicialka izhaja iz latinske besede initialis kar pomeni začeten. Inicialka je posebno lepo oblikovana in okrašena črka, ki se ponavadi uporabi kot prva črka kakšnega besedila (razne listine in uradni dokumenti) ali poglavja v knjigi. Največ takih inicialk je nastalo v srednjem veku, ko so knjige pisali in prepisovali ročno v samostanih po svetu in tudi na območju današnje Slovenije (samostani Bistra, Pleterje, Žiče). Na spletu poišči razne inicialke, ki predstavljajo veliko kulturno dediščino (v Google vtipkaj inicialka ali initial letter).

Na podlagi opazovanj samostojno oblikuj svojo inicialko. Lahko jo narišeš po opazovanju starih inicialk, lahko jo oblikuješ zelo moderno. Pri okraševanju bodi izviren, uporabi razne vzorce (geometrijske, rastlinske, živalske). Črko si izbereš sam. Barvaš lahko s svinčnikom ali barvicami.

Čas izdelave so štiri šolske ure. Fotografijo izdelka mi pošlji do 29.5.2020 na elektronski naslov: milan.bajzelj@guest.arnes.si     Ta likovni izdelek bo ocenjen.

Kriteriji ocenjevanja so naslednji:

  1. Rešitev likovnega problema: izvirno (5), dobro (4), zadovoljivo (3), delno rešen likovni problem (2)
  2. Izvedba likovne tehnike: dosledno in natančno (5), manj natančno in dosledno (4), zadovoljivo (3), nedosledno (2)
  3. Izvedba likovnega motiva: zanimivo in originalno (5), manj izvirno in domiselno (4), malo izvirnosti in domiselnosti (3), nedomiselno in neizvirno (2)

V primeru neposlanega izdelka se za pridobitev ocene oceni zadnji končani izdelek, ki je nastal v času rednega pouka v šoli.

ZGO:
Ustno ocenjevanje preko ZOOMa. Ob 9.00 7. B in ob 10.30 7. A. Povabilo, zaradi varnosti dobijo jutri 10 minut prej.
ZGO:
Ustno ocenjevanje preko ZOOMa. Ob 9.00 7. B in ob 10.30 7. A. Povabilo, zaradi varnosti dobijo jutri 10 minut prej.

LS1

Likovna naloga: RISBA CVETA

V naravi poišči cvet in ga povečanega nariši na list papirja. Upodobi čimveč podrobnosti, ki jih opaziš na cvetu. Riši s svinčnikom. Barvaš tudi s svinčnikom. Temnejše dele bolj trdo pobarvaš s svinčnikom, svetlejše bolj rahlo.

Čas izdelave so štiri šolske ure. Fotografijo izdelka mi pošlji do 29.5.2020 na elektronski naslov: milan.bajzelj@guest.arnes.si  Ta izdelek bo ocenjen.

Kriteriji ocenjevanja so naslednji:

  1. Rešitev likovnega problema: izvirno (5), dobro (4), zadovoljivo (3), delno rešen likovni problem (2)
  2. Izvedba likovne tehnike: dosledno in natančno (5), manj natančno in dosledno (4), zadovoljivo (3), nedosledno (2)
  3. Izvedba likovnega motiva: zanimivo in originalno (5), manj izvirno in domiselno (4), malo izvirnosti in domiselnosti (3), nedomiselno in neizvirno (2)

V primeru neposlanega izdelka se za pridobitev ocene oceni zadnji končani izdelek, ki je nastal v času rednega pouka v šoli.

(Skupno 71 obiskov, današnjih obiskov 1)