8. A 8. B

 GEO

ZDA – NASTANEK IN UREDITEV

NAVODILA >>> KLIK

GUM

Verjetno vsi poznate kviz Lepo je biti milijonar.

Pošiljam vam osem delov nekoliko drugačnega kviza z naslovom Lepo je biti Mozart. V glavni vlogi se predstavljata Jure Ivanušič (Wolfgang Amadeus Mozart) in Alojz Svete (Antonio Salieri). V igri hitrih prstov so na humoren način predstavljeni tudi nekateri drugi skladatelji: Beethoven, Bach, Musorgski, Grieg, Liszt, Čajkovski… (vse te vloge igra Ivanušič!)

Upam, da se boste ob ogledu zabavali, hkrati pa se boste lahko tudi kaj naučili.

https://www.youtube.com/watch?v=ddSK_SQI0xo&list=PL964613886CAB7663

https://www.youtube.com/watch?v=quIBrqe9C0Q&list=PL964613886CAB7663&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=bcJS7-OpSXs&list=PL964613886CAB7663&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=_7GEfODpQcY&list=PL964613886CAB7663&index=4

https://www.youtube.com/watch?v=Z4ZGSBJRX04&list=PL964613886CAB7663&index=5

https://www.youtube.com/watch?v=fc5b-cKJnCA&list=PL964613886CAB7663&index=6

https://www.youtube.com/watch?v=BfSNiI2OQ4g&list=PL964613886CAB7663&index=7

https://www.youtube.com/watch?v=Wq2HoGiay-Y&list=PL964613886CAB7663&index=8

 LUM

Likovna naloga: KOMPOZICIJA V ARHITEKTURI

V tej nalogi narišeš stanovanjsko stolpnico. Za izgled stolpnice upoštevaj naslednje značilnosti (kakšna mora biti): nesimetrična po višini in širini, vsebovati mora oglate in ovalne oblike, fasada je sestavljena iz svetlih in temnih površin in različnih črt. Število nadstropij ni omejeno (nariši jih najmanj pet)  in tudi njihove oblike naj bodo drugačne, da bo stavba nesimetrična. Vse to bo predstavljalo kompozicijo (sestav) narisane stavbe. Rišeš s svinčnikom. Površine lahko pobarvaš s svinčnikom ali barvicami.

Čas izdelave so štiri šolske ure. Fotografijo izdelka mi pošlji do 29.5.2020 na elektronski naslov: milan.bajzelj@guest.arnes.si  Ta likovni izdelek bo ocenjen.

Kriteriji ocenjevanja so naslednji:

 1. Rešitev likovnega problema: izvirno (5), dobro (4), zadovoljivo (3), delno rešen likovni problem (2)
 2. Izvedba likovne tehnike: dosledno in natančno (5), manj natančno in dosledno (4), zadovoljivo (3), nedosledno (2)
 3. Izvedba likovnega motiva: zanimivo in originalno (5), manj izvirno in domiselno (4), malo izvirnosti in domiselnosti (3), nedomiselno in neizvirno (2)

V primeru neposlanega izdelka se za pridobitev ocene oceni zadnji končani izdelek, ki je nastal v času rednega pouka v šoli.

DKE

s pomočjo spletne aplikacije >>> KLIKNI (od 2 do 7 prosojnice) naredijo zapiske v zvezke z naslovom SVETOVNA SKUPNOST. Poiščejo 2 novički svet in Slovenija ter mi jo pošljejo na moj elektronski naslov do 12. 5. 2020.

DKE

s pomočjo spletne aplikacije >>> KLIKNI (od 2 do 7 prosojnice) naredijo zapiske v zvezke z naslovom SVETOVNA SKUPNOST. Poiščejo 2 novički svet in Slovenija ter mi jo pošljejo na moj elektronski naslov do 12. 5. 2020.

 ŠPORT

DEKLICE

Da po dnevih počitniškega ugodja ne bo pretežko spet začeti z delom, vam za prvo uro v novem tednu dajem možnost, da si za uro ŠPO gibalno aktivnost izberete same. Izbirate lahko med igrami, ki sem vam jih pošiljala v preteklih tednih (gumitvist, ristanc, Kače in lestve, Človek ne jezi se, Laserski žarki..), lahko ponovite koreografijo plesa, naredite tabato ali pa si izberete aktivnost v naravi. Pogoj je:

 • da vaša aktivnost traja vsaj eno šolsko uro in
 • da je ne pozabite vpisati v tabelo za prihajajoči teden (Dnevnik športnih aktivnosti 7, ki ga imate v priponki). >>> KLIK

Tudi v prihodnje bom vaše delo spremljala preko tabel, ki mi jih pošiljate. Večkrat sem že omenila in vas opozorila, da bodo vaše aktivnosti del zaključne ocene pri predmetu ŠPO, zato prosim ne pozabljajte na pošiljanje tabel in predvsem na to, da vanje vpisujete naloge za vaš pouk. Kar naredite dodatno, je seveda samo plus, predvsem za vaše dobro počutje in zdravje. Torej, tabele preteklih tednov so pregledane (vaše aktivnosti ali ste tabele redno pošiljale, opravljale naloge za ŠPO…), vi pa poskrbite, da bo vaše delo uspešno tudi v prihodnje s tem pa boste skrbele tudi in predvsem za to, da se boste počutile dobro in ohranjale zdravje.

P.s.

Ker bo tudi v prihodnje naše delo iz razlogov varnosti omejeno na le določene aktivnosti, se bodo le-te najbrž tudi nekoliko ponavljale. Da bo delo teklo bolje in čim manj suhoparno, mi tiste, ki želite, do vaše naslednje ure sporočite predloge za naloge, ki bi jih želele opravljati pri urah ŠPO v naslednjih tednih. Prav vsem najbrž ne bo možno ugoditi, prav gotovo pa lahko najdemo neko srednjo pot, z željo, da bi se gibale veliiiiko 🙂

DEČKI

 Ker je pa počitnic konec, vam pošiljam navodila za jutrišnjo uro športa. Ta bo namenjena atletiki oziroma povečanju vaše osnovne vzdržljivosti. V uvodnem delu se najprej ogrejte z lahkotnim tekom, ki naj traja 15 minut. Nato naredite gimnastične vaje za splošno ogrevanje. Po tem naredite vaje šole teka / skipingi, hopsanja, atletski poskoki, zametavanja, škarijce…) Po tem pa naredite še 7x 2 minute teka, ki naj bo hitrejši od ogrevanja. Pavza med posamezno ponovitvijo je 1,5 minute. Po aktivnosti se dobro raztegnite in popijte veliko tekočine. Dragan

KEM 

Naslov:  Vaja – računanje Ar in Mr

Prejšnjo uro ste spoznali, kako in od kod odčitamo relativno atomsko maso Ar . Izračunali ste tudi nekaj primerov relativne molekulske mase Mr. Vemo, da Ar in Mr nimata enote (razlaga v prejšnji uri).

Danes sledijo vaje v določanju Ar in računanju Mr.

 • Reši 4. nalogo v delovnem zvezku na str. 59 (modra podlaga)
 • V zvezek napiši naslednji formuli in izračunaj njuni relativni molekulski masi ( zapisuj celoten potek izračuna)

Mr (K3PO4 ) =                            Mr (  (NH4)2SO4  ) =

Po mailu mi pošlji izračuna le zadnjih dveh primerov Mr do četrtka, 7. 5. 2020 do 12. ure.

Če potrebuješ pomoč, mi sporoči na moj mail.

Želim ti uspešno delo.

SLOVENŠČINA

1. skupina

TEMA: ČASOVNI ODVISNIK

Primerjaj naslednji dve povedi in ju zapiši v zvezek:

Med spanjem se dihanje upočasni.                   Ko spimo, se dihanje upočasni.

Kaj si ugotovil/a? Prva poved je enostavčna, druga zložena – iz dveh stavkov, vsebinsko pa izražata isto.

V enostavčni povedi podčrtaj prislovno določilo časa. (KDAJ se dihanje upočasni? – med spanjem)

V zloženi povedi obkroži glavni stavek. (se dihanje upočasni)

Vprašaj se po odvisnem stavku? KDAJ se dihanje upočasni? ODGOVOR je: ko spimo

Odvisnik dopolnjuje glavni stavek s podatkom o času dejanja, zato ga imenujemo ČASOVNI ODVISNIK.

V čem je razlika med prislovnim določilom časa in časovnim odvisnikom?

Prislovno določilo časa je stavčni člen v enostavčni povedi, časovni odvisnik pa je stavek v zloženi povedi in ima veznik ko.

V zvezek napiši naslov ČASOVNI ODVISNIK.

Delovni zvezek 1. del odpri na strani 95. Reši 1. nalogo.

Nato reši nepopolno besedilo v 2. nalogi in definicijo prepiši v zvezek.

ČE BOŠ IMEL/A TEŽAVE PRI REŠEVANJU, ME VPRAŠAJ.

 2. skupina

Tema – Lev Nikolajevič Tolstoj: Starejši brat 

Imaš kakšnega brata ali sestro? Kako se razumeš z njim-i? Kakšen medsebojni odnos imate? Se velikokrat prepirate? Ste se že kdaj tako zelo sprli, da se zaradi tega niste pogovarjali? Tisti, ki nimate sorojencev, sprašujem ista vprašanja o sovrstnikih, prijateljih… V zvezek pod književnost napiši naslov in pisno odgovori na zgoraj zastavljena vprašanja.

V berilu poišči Tolstojevo pripoved Starejši brat in odlomek preberi. Prepiši razlago neznanih besed.

Pisno odgovori na naslednja vprašanja: 

 • Kako vidi Nikolaj svojega starejšega brata Volodjo?
 • Kako ga opiše? S katerimi besedami nam ga predstavlja?
 • Kdo pripoveduje in v kateri osebi?
 • Kaj nam pove Nikolaj o sebi?
 • Kakšen je medsebojni odnos med bratoma?
 • Zakaj pride do prepira?

Izpiši iz besedila (predloga v berilu) za Nikolaja (mlajši brat) in Volodjo (leto dni starejši brat) vse njune lastnosti in dogodke, ki te lastnosti ponazarjajo. 

TISTI, KI ŠE NISTE, MI ČIMPREJ POŠLJITE ZAPISKE ZA ODVISNIKE!

3. skupina

KRAJEVNI ODVISNIK 

Danes boš spoznal(a) odvisni stavek, ki ga imenujemo KRAJEVNI ODVISNIK. 

Prislovno določilo kraja pretvorimo v krajevni odvisnik:

Na parkirišču za avtobuse se je zbrala skupina turistov. (enostavčna poved)

KJE se je zbrala? Na parkirišču za avtobuse

                                       (p. d. k.)

Kjer parkirajo avtobusi, se je zbrala gruča ljudi. (dvostavčna poved)

                                               glavni stavek

KJE se je zbrala? Kjer parkirajo avtobusi

                                 (krajevni odvisnik)

Po krajevnem odvisniku se vprašamo s vprašalnicami: KJE, KAM, KOD, OD KOD, DO KOD …

Krajevni odvisnik tvorimo s pomočjo veznikov: kjer, kamor, koder, od koder, do koder …

POMNI: med glavnim in odvisnim stavkom vedno zapišemo vejico.

Po zgornjem zgledu reši naslednje primere:

V povedi se najprej vprašaj po prislovnem določilu kraja, nato pa ga podčrtaj.                                Prislovno določilo pretvori v krajevni odvisnik (uporabi ustrezni veznik!), tako da boš dobil(a) dvostavčno poved.                                                                                                                                     Med glavnim in odvisnim stavkom zapiši vejico.

Na izlivu Mislinje v Mežo ribe dobro prijemajo.

Ustavila sta se ob izviru Soče.

Pojdimo na svež zrak. 

Današnjo snov v celoti prepiši v zvezek.

MATEMATIKA

1. SKUPINA 

Pitagorov izrek v enakokrakem trikotniku

Cilji:

 • ponoviti lastnosti enakokrakega trikotnika.
 • uporabljati Pitagorov izrek v enakokrakem trikotniku.
 1. V zvezek zapiši Pitagorov izrek v enakokrakem trikotniku.

Ponovimo lastnosti enakokrakega trikotnika: ima dve stranici skladni, ti dve se imenujeta kraka, tretja je osnovnica. Tudi kota ob osnovnici sta skladna (a = b), tretji kot (γ) oklepata kraka. Višina na osnovnico razdeli osnovnico na 2 skladna dela, prav tako razpolovi kot γ.

 1. Glej tabelsko sliko in si prepiši v zvezek. >>> KLIK
 2. Reši nalogo v učbeniku na strani 190, nal. 1-c.
 3. Danes ni potrebno pošiljati nalog v pregled. Če so pa težave pri reševanju, pa sporočite.

        

2. SKUPINA          

Danes se dobimo ob 9.30 na Zoomu, kjer se bomo naučili uporabiti Pitagorov izrek v enakokrakem trikotniku. V prilogi so zapiski in dva rešena primera, pred začetkom srečanja jih preberi. >>> PI_enakokraki_trikotnik

3. SKUPINA          

Naslov: Pitagorov izrek v enakokrakem trikotniku

Oglejte si naslednji posnetek. Po želji ga zaustavite in v miru prerišite in prepišite vse, kar je na posnetku.

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=ia8SiCecJFnhTFtOqwwt3lP9

Primer:

Napišite si primere, narišite skice, izpišite podatke in rešite v zvezke.

 1. primer: https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=S2ePZKMcdjNNQpbZe773SyBS

2. primer:

Izračunaj obseg in ploščino enakokrakega trikotnika z osnovnico c = 12 m in krakom a= 6,1 m.

3.primer (dodatna naloga):

Izračunaj obseg in ploščino enakokrakega trikotnika z osnovnico c=18 m in vc=40m.

Fotografijo današnje snovi in rešenih primerov  pošljite na  lucija.korosec@guest.arnes.si  5.5.2020 do osmih zvečer.  V polje Zadeva vpišite Ime Priimek 25dn 5.5.2020

 

(Skupno 126 obiskov, današnjih obiskov 1)