MATEMATIKA – Računam od 10 do 20 (odštevamo)

Učencem za ponovitev povemo račune seštevanja, npr. 10 + 3, 10 + 8, 10 + 4.

Danes se bodo učili odštevanja.

Na dvajsetičku nastavijo v prvo vrstico 10 rdečih krožcev in v drugo vrstico 3 modre krožce.  Koliko je vseh krožcev? (13)

Odvzamejo naj vse modre krožce. Povedo, da so odvzeli 3 krožce.

Koliko krožcev je ostalo? S kartončki nastavijo račun odštevanja in ga izračunajo. Napravimo še nekaj primerov z dvajsetičkom in krožci.

Eno izmed nastavljenih situacj narišejo v zvezek tako, da modre krožce prečrtajo – z desne na levo v drugi vrsti in napišejo račun. Npr.:  

Nato sledi ogled primera in reševanje nalog v DZ MAT na str. 26, 27.

 

SLOVENŠČINA – Pri kosilu

Učenci pripovedujejo o svojih kuharskih izkušnjah. Današnja naloga je, da učenci pomagajo pripraviti in skuhati kosilo. Nato si v zvezek napišejo naslov PRI KOSILU in narišejo v vsaj štirih sličicah vrstni red dogajanja. Na koncu ob sličicah pripovedujejo svojo zgodbico.

 

GLASBA – PONOVIMO

Vzemi brezčrtni zvezek za GUM in ga prelistaj. Spomni se katere pesmice vse smo se letos že naučili. V zvezku si izberi dve pesmici in jih zapoj domačim.

Dobro preglej zvezek in če še ob kakšni pesmici nimaš dokončane risbice, jo lahko dokončaš.

 

ŠPORT : GIBANJE V NARAVI

Ogrevanje:

Prosto tečeš po travniku, dvorišču… Ko mama ali ata  zakličeta neko število od 3 do 6, narediš toliko počepov, kot je bilo poklicano število.

Gimnastične vaje s kartonom:

Najdi vrv, ki jo boš lahko uporabil namesto kolebnice( če imaš kolebnico tudi prav).

Vaje s kolebnico/vrvjo:

  • položiš jo na tla in stopiš za njo. Preskakuješ jo naprej – nazaj;
  • preskakuj jo levo – desno;
  • hodi po kolebnici/vrvi;
  • Kolebnico/vrv preskakuj.
(Skupno 125 obiskov, današnjih obiskov 1)