3. A 3. B
ANGLEŠČINA

Tema: Kaj imam rad in česa ne maram?

Cilji: ponovitev besedišča: hrana

        učenci pripovedujejo kaj imajo radi in česa ne marajo

  • Samostojno učenje

Poišči SLIKOVNE KARTICE: hrana in z njimi ponavljaj besedišče.

  • Ponovitev v parih. (Prosi nekoga od starejših za pomoč)

Pripravi si PODLOGO, ki si jo naredil prejšnjo uro.

Podajaj navodila in v paru igraj igro: PUT__________ON__________!

Enkrat polagaj na števila, drugič na barve. Tako kot zadnjič.

»Put bread  on eight

»Put milk on purple

Zapoj in zapleši poznano pesmico.

  • V kuhinji izberi hrano in poimenuj:

kaj imaš rad (I like…) in česa ne maraš ( I don’ t like…).

  • Interaktivna vaja za utrjevanje besedišča: FOOD_1

                                                                         FOOD_2

Poslušaj in besedo pomakni pod ustrezno sliko.

  • Do naslednje ure ponovi besedišče še z ostalimi karticami.

GUM

Orkester

  1. Na spodnji povezavi si poglej odlomek posnetka Benjamina Brittna: Vodič po orkestru za mlade poslušalce.

https://www.youtube.com/watch?v=3HhTMJ2bek0

Skladatelj Benjamin Britten je napisal to skladbo z namenom, da predstavi glasbene skupine mladim poslušalcem.

Na posnetku vidimo, kako najprej zaigra cel orkester, nato pa PIHALA, GODALA, TROBILA in TOLKALA.

  1. V zvezek za GUM napiši naslov ORKESTER in prepiši naslednje besedilo.

Orkester sestavlja skupina ljudi, ki skupaj igrajo na različna glasbila.

Orkester izvaja glasbo, ki jo je zanj napisal skladatelj.

Orkester vodi dirigent, ki ustvarja razpoloženje orkestra.

Skupine glasbil v orkestru so: TOLKALA, TROBILA, PIHALA in GODALA.

V tem tednu ponavljaj pesmice, ki smo se jih naučili zapeti v tem šolskem letu, saj bo po prihodu v šolo sledilo ocenjevanje znanja. Pri ponavljanju pesmic si lahko pomagaš s posnetki na Lilibi.si.

 

ŠPO

Atletske prvine

Ponovi ogrevalne vaje, s katerimi običajno pričnemo ure športa.

Vadi hiter tek (šprint), ki ti bo koristil pri merjenju časa za tek na 60m, ko se vrnemo nazaj v šolo.

ŠPO

Atletske prvine

Ponovi ogrevalne vaje, s katerimi običajno pričnemo ure športa.

Vadi hiter tek (šprint), ki ti bo koristil pri merjenju časa za tek na 60m, ko se vrnemo nazaj v šolo.

SLJ

Ne bo, nebo – ločeno pisanje nikalnice ne

Odpri SDZ 2  na strani 71 in z očmi preleti celo stran.

Nato reši vse naloge na strani 71.

SLJ

Ne bo, nebo – ločeno pisanje nikalnice ne

Odpri SDZ 2  na strani 71 in z očmi preleti celo stran.

Nato reši vse naloge na strani 71.

MAT

Prištevam in odštevam enice

V prejšnjem tednu si se naučil seštevati in odštevati do 1000, danes pa boš to povadil.

Odpri SDZ3 na str, 34, 35 in reši vse naloge, tudi nalogo PONOVIM.

MAT

Prištevam in odštevam enice

V prejšnjem tednu si se naučil seštevati in odštevati do 1000, danes pa boš to povadil.

Odpri SDZ3 na str, 34, 35 in reši vse naloge, tudi nalogo PONOVIM.

(Skupno 37 obiskov, današnjih obiskov 1)