4. A 4. B

LIKOVNA UMETNOST – 2 uri

Barvni kontrast – Metulj upanja

PRILOGA >>> KLIK

LIKOVNA UMETNOST – 2 uri

Barvni kontrast – Metulj upanja

PRILOGA >>> KLIK

SLOVENŠČINA

Učenec bere, razume in povzema novice.

Novica

 1. Ljudje lahko na različne načine izvemo, kaj se je zgodilo novega. V zadnjem času skrbno sledimo novicam o epidemiji s koronavirusom. Novice nam sporočajo:
 • televizija,
 • časopis,
 • spletne strani.
  1. Preberi novico v DZ za SLJ, 2. del, str. 114.
 1. Reši naloge v DZ za SLJ, 2. del:
 • stran 114 – 5. nalogo,
 • stran 115 – 6. in 7. nalogo.
 1. Rešitve mi pošlji, da jih pregledam.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Nevretenčarji: kolobarniki

Učenec:

 • spozna zunanjo zgradbo kolobarnikov.
 • Z opazovanjem spoznava deževnika.

Včeraj si ugotovil-a, da je skupina nevretenčarjev zelo velika. Spoznal-a si že mehkužce (školjke, sipe, polže, hobotnice, lignje) in ožigalkarje (klobučnjake, vetrnice).

 1. Danes in jutri boš spoznal-a dve novi skupini nevretenčarjev: ČLENONOŽCE in KOLOBARNIKE.
 1. Preberi in zapiši v zvezek za NIT:KOLOBARNIKI

      Takšno ime imajo, ker je njihovo telo razdeljeno na kolobarje. Sem spadajo  deževniki in pijavke.

  deževnik                            pijavka

   

  1. Ali veš, da:
  • deževniki delajo v tleh rove in s tem rahljajo prst? Prehranjujejo se z odpadlim listjem, ki jih odvlečejo v svoje rove. Neprebavljene snovi izločijo na površje zemlje v obliki glistin, ki gnojijo tla.

  glistine (izločki deževnika)

   

  • se pijavke na drugo žival pritrdijo s priseskom in ji pijejo kri? Uporabljajo jih tudi v zdravstvene namene.

   

  1. RAZISKOVALNA NALOGA:
  • Na vrtu poišči deževnika in si ga natančno oglej. Opazuj, kako se premika. Ima kakšne okončine?
  • Pusti, da leze po papirju. Ali kaj slišiš?
  • Potipaj ga po trebušni strani.
  • Če imaš povečevalno steklo, si ga pobližje oglej.
  • Po opazovanju ga vrni v naravo.

MATEMATIKA  

Utrjevanje znanja

Učenec utrjuje znanje pisnega deljenja in množenja, reševanja številskih izrazov, primerjanja in pretvarjanja merskih enot za dolžino, maso in prostornino.

 1. Danes boš utrjeval-a znanje pri MAT. Čakajo te naloge na moji matematiki pod zavihkom DN.

Povezava: https://moja-matematika.si/

 1. Če si danes na vrsti za Zoom, ne pozabi, da se prijaviš na srečanje ob dogovorjeni uri.

Pripravi si zvezek za matematiko, peresnico in tabele za pretvarjanje merskih enot, če jih še potrebuješ.

Pri preverjanju boš pokazal-a, kako znaš:

 • pisno deliti in množiti,
 • reševati številske izraze,
 • primerjati in pretvarjati merske enote za dolžino, prostornino in maso.

Uspešen/ uspešna boš, ko:

 • boš reševal-a samostojno,
 • bodo rezultati pravilni.

MATEMATIKA

Ponavljamo in utrjujemo 4 – množenje in deljenje – besedilne naloge

Učenci:

 • Uporabijo računske operacije pri reševanju besedilnih nalog.

  

 1. naloga

a) 26 · 4 = 104 26 · 6 = 156        

b) 161 : 7 = 23

Odgovor: Vsak vnuk je dobil 23 €

c) 670 · 10 : 100 = 67

Odgovor: Dobim število 67.

 

 1. Reši naloge. V zvezek napiši samo račune in odgovore.

ANGLEŠČINA

Živali – vadenje

Pojdi na naslednje spletne strani in vadi živali.

1.) https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/animals/animals-1.htm (Na začetki moraš počakat, da se vprašanja naložijo. Nato klikneš na pravilni odgovor, nad sliko živali klikneš next.)

2.) https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/animals/farm-animals.htm (Klikneš na puščico ob živali, zraven vprašajev in izbereš ustrezno žival. Da preveriš, klikni na koncu check.)

3.) https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/animals/audio/farm-animals/animals-1.html (Klikneš na posnetek, ko slišiš žival, odkljukaš ustrezno sličico. Nato nad sličico klikneš next.)

SLOVENŠČINA

Novica

Učenec:

 • bere, razume in povzema novice.
 1. Ljudje lahko na različne načine izvemo, kaj se je zgodilo novega. V zadnjem času skrbno sledimo novicam o epidemiji s koronavirusom. Novice nam sporočajo različni mediji:
 • televizije,
 • časopisi,
 • spletne strani,…
 1. Preberi novico v SDZ 2 str. 114.
 1. Reši naloge:
 • stran 114 – 5. nalogo
 • stran 115 – 6. in 7. nalogo

(Skupno 250 obiskov, današnjih obiskov 1)