7. A 7. B

 SLOVENŠČINA

SVOJILNI ZAIMEK

V zadnjih dveh urah si ponovil(a) osebni zaimek. Danes pa boš spoznal(a) svojilni zaimek, ki nadomešča svojilni pridevnik, zato v zvezek napiši naslov: SVOJILNI ZAIMEK.

V spletnem DZ 2. del poišči 1. nalogo na 20. strani, prepiši in reši jo v zvezek. (Pomoč: ČIGAVO? Jernejevo – svojilni pridevnik; ČIGAVO? Njegovo – svojilni zaimek)

Dopolnjeno definicijo (2. naloga) prepiši  v zvezek.

NARAVOSLOVJE

Raki

 • V prilogi vam pošiljam učni list o rakih. >>> KLIK
 • Danes bomo analizirali ocenjevanje, Nik pa bo predstavil rake.
 • Dobimo se ob 12.00 preko Zooma.

 DKE

Danes v petek, 22. 5., poteka ustno ocenjevanje preko Zooma. Natančna navodila boste dobili zjutraj po elektronski pošti.

 ANGLEŠČINA

The history of English names

 • SB 60/1: Razmisli… Katera imena otrok so popularna v Sloveniji? Imamo kakšna nenavadna imena?
 • SB 60/2: Preberi besedilo. Odstavkom 1-5 določi (pod)naslove (headings) a-f. En naslov je odveč. Nato poslušaj posnetek 35 in preveri.
 • V spletnem slovarju PONS preveri pomen neznanih besed in jih zapiši v zvezek.
  Predvidevam, da so naslednje besede zate morda nove: century, necessary, invade (invaded-preteklik glagola invade), opinion, common, celebrity (celebrities);
 • SB 60/3: Besedilo preberi še enkrat. So trditve resnične (T) ali napačne (F)? Napačne popravi.
 • SB 60/4: Besede napisane z modro prepiši v zvezek in jih prevedi (PONS), nato odgovori na vprašanja.
 • Pošlji FOTO zvezka, da preverim odgovore 3. in 4. naloge.

 MATEMATIKA

Danes boste spoznali še formule za obseg in ploščino trapeza, ki je edini od štirikotnikov, ki mu še ne znamo izračunati ploščine.

 1. Nato v zvezek zapišete naslov OBSEG IN PLOŠČINA TRAPEZA

V zvezek narišite poljuben trapez  in mu označite oglišča in stranice.  Razmislite, čemu je enak njegov obseg in si zapišite formulo (obrazec) za računanje obsega.

Ali bi lahko pri enakokrakem trapezu obrazec za izračun obsega napisali krajše?

 1. Potrebujete list papirja, lahko je tudi popisan. List papirja prepognete na dva dela in nanj narišete poljuben trapez. Trapeza previdno izrežete tako, da boste dobili dva skladna trapeza (iz vsakega dela papirja po enega). Obema vriši višini in ju označi.

Trapeza sestavite tako, da dobite lik, ki mu znate izračunati ploščino.  Čemu sta enaki stranici novega lika?

Oba trapeza prilepite v zvezek in ju označite. Zapišite si še formulo (obrazec) za ploščino.

Ali bi formulo lahko zapisali krajše, če bi uporabili srednjico trapeza?

 1. Ali bi lahko do enake formule prišli tudi tako, da bi imeli samo en trapez (ne nujno enakokraki), ki bi ga razrezali?

V priponki imaš še zapiske, ki jih prepiši v zvezek, če katere od formul za izračun obsega in ploščine nisi uspel sam ugotoviti in zapisati. >>> o_p_trapeza

Ploščine in obsege trapezov boste računali v torek.

 TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

Navodila za risanje predmeta s programom Sketchup

 Danes boste nadaljevali z ustvarjanjem od prejšnjega tedna. Nekateri ste se že zelo potrudili, nekaterim zgleda dela program precej preglavic.

Za danes imate tri možnosti:

 1. Narišete kocko po navodilih v prilogi.

Odprite stran  http://sketchup.si/sketchup-free.html

Nato sledite navodilom

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=G26LfBdaeJXVHOb78bx5wUaI

 1. Nadaljujete z risanjem škatlice po navodilih

https://www.youtube.com/watch?v=lZZXvK2T6WQ

 1. Rišete samostojno po svoji izbiri

Fotografije, kaj ste uspeli narisati, mi pošljite na moj mail  lucija.korosec@guest.arnes.si

do naslednjega tedna. Če boste imeli kakšne težave, mi tudi pišite.

 ANGLEŠČINA

Slušno razumevanje: Spring

(2 uri)

Ogledali si boste video o pomladi v Kanadi. Pozorno poslušajte. Za lažje razumevanje vklopite podnapise. Če je potrebno, poslušaj še enkrat: https://www.youtube.com/watch?v=WHzCk_R89Lc.

Rešite naslednje naloge:

1.) Prepiši spodnje besede v zvezek in jim pripiši slovenski pomen. Če je potrebno, si še enkrat oglej posnetek. Lahko si tudi pomagaš  s spletnim slovarjem PONS.

sign, spring cleaning, buds, shade, blossoms, robin, branch, daffodils, tulips, neat, grow, bloom, harsh, yard, insects, puddles, mud, flood, bank (of the river), mow, mower

2.) V zvezek prepiši vprašanje: What are signs of the spring? Write them down. (Kateri so znanilci pomladi? Zapiši jih.)

Še enkrat si oglej posnetek in zapiši o katerih znanilcih pomladi govori  Bob the Canadian.

 1 The lawn is green.

2 People wear short sleeves, no jacket.

3….

 3.) Napiši /posnemi kratek sestavek o pomladi v Sloveniji in pri tem upoštevaj naslednje iztočnice:

SPRING IN SLOVENIA

 • What is nature and weather like in spring in Slovenia?
 • What do people wear?
 • What do people do around the house?
 • What do you like and dislike most about spring?

Sestavek lahko napišeš in mi ga pošlješ (v Wordu ali slika iz zvezka – naj bo razločna). Če pa ne želiš pisati, si  naredi osnutek in pripravi govorni opis, posnemi se in mi pošlji posnetek (če je prevelik, pošlji preko wetransfer.com). Pošlji do ponedeljka do 20.00.

Navodilo je za dve uri, torej še za ponedeljek.

 MATEMATIKA

Danes boste spoznali še formule za obseg in ploščino trapeza, ki je edini od štirikotnikov, ki mu še ne znamo izračunati ploščine.

 1. Nato v zvezek zapišete naslov OBSEG IN PLOŠČINA TRAPEZA

V zvezek narišite poljuben trapez  in mu označite oglišča in stranice.  Razmislite, čemu je enak njegov obseg in si zapišite formulo (obrazec) za računanje obsega.

Ali bi lahko pri enakokrakem trapezu obrazec za izračun obsega napisali krajše?

 1. Potrebujete list papirja, lahko je tudi popisan. List papirja prepognete na dva dela in nanj narišete poljuben trapez. Trapeza previdno izrežete tako, da boste dobili dva skladna trapeza (iz vsakega dela papirja po enega). Obema vriši višini in ju označi.

Trapeza sestavite tako, da dobite lik, ki mu znate izračunati ploščino.  Čemu sta enaki stranici novega lika?

Oba trapeza prilepite v zvezek in ju označite. Zapišite si še formulo (obrazec) za ploščino.

Ali bi formulo lahko zapisali krajše, če bi uporabili srednjico trapeza?

 1. Ali bi lahko do enake formule prišli tudi tako, da bi imeli samo en trapez (ne nujno enakokraki), ki bi ga razrezali?

V priponki imaš še zapiske, ki jih prepiši v zvezek, če katere od formul za izračun obsega in ploščine nisi uspel sam ugotoviti in zapisati. >>> o_p_trapeza

Ploščine in obsege trapezov boste računali v torek.

 

(Skupno 72 obiskov, današnjih obiskov 1)